فرم عضویت در فدراسیون ورزش کارگری
 
       
   
       
       
کد ملي:           کد عضویت:  
نام :     نام خانوادگي:    
نام پدر:     شماره شناسنامه:    
تاريخ تولد:  
      ۱۳ /
به ترتیب سال، ماه و روز وارد شود. 
 
جنسيت:      
وضعیت تاهل:         
نسبت با کارگر:        
استان:   شهرستان:  
شهر:      
آدرس: تلفن:
تلفن همراه:    پست الکترونیکی:
نوع بيمه :     کد بيمه شده اصلي:    
توضيحات (بيمه هاي خاص):    
رشته ورزشي حرفه ای:      
       
       
رشته های ورزشی موردعلاقه:    
سوابق قهرمانی ورزشی:
   
سوابق هنری و فرهنگی:    
       
       
 آپلود عکس:     حداکثر حجم فایل 500 کیلوبایت می باشد    
   
   
تاریخ عضویت: 1397/04/01